Čo lieči Neuro Terapia?

SYNDRÓM NEPOKOJNÝCH NÔH

Liečba stochastickou rezonanciou sa uskutočňuje popri medikamentóznej liečbe. Efekt stochastickej rezonancie pozoruje pacient už po niekoľkých dňoch v spätnej symptomatike.

V ďalšom priebehu sa môže znížiť medikamentózna liečba.

Liečba stochastickou rezonanciou nasleduje 3 až 5krát týždenne v prvých  14 dňoch, potom 2krát týždenne ďalších 14 dní.

Aplikácie začínajú so slabým trasením. Podľa telesnej/športovej dennej formy môže sa variovať ľahké so stredným trasením, dokiaľ sa pacient nenachádza na hornej hranici muskulárnej reaktivity (mimo oblasti osobného dobrého cítenia sa).

Pokračovanie liečby stochastickou rezonanciou sa uskutočňuje 1krát týždenne  s maximálne znesiteľnou silou 2 mesiace a môže sa aj opakovať.

V prípade zhoršenia symptomatiky musí sa liečba prerušiť. (Vyskytuje sa vo veľmi zriedkavých prípadoch).

Liečebný program „Restless Legs“ sa môže individuálne prispôsobiť osobnému stavu pacienta. Kombinácia levelu a stochastického hluku sa označuje ako trasenie. Na začiatku programu je prednastavené stredné trasenie. Tento sa môže aj počas priebehu programu individuálne prispôsobiť pacientovi.

 Nastavenie trasu/trasenia sa uskutočňuje stlačením ikony  „ + “ alebo „ - “, čím sa momentálne nastavenie zakaždým zvýši, alebo zníži o jeden stupeň. Pre voľbu sú k dispozícii nasledujúce úrovne:

 „slabé“ v podstate vhodné pre všetkých pacientov, aj pri  mnohonásobných chorobopisoch, napr. osteoporóze a neuropatii alebo ataxii atď. a/alebo u pacientov, ktorí sa nachádzajú telesne v slabom všeobecnom stave

 „ľahké“ je vhodné pre pacientov, u ktorých sa prejavujú silné symptómy a/alebo sú telesne v podpriemernom všeobecnom stave

, „stredné“ základné nastavenie pre pacientov s normálnym priebehom choroby a/alebo sa nachádzajú telesne v priemernom všeobecnom stave

 „silné“ je vhodné pre pacientov, ktorí dosiahli už dobré až veľmi dobré liečebné výsledky a/alebo sa nachádzajú telesne vo veľmi dobrom všeobecnom stave.

Opýtajte sa nás!

Nenašli ste všetky informácie o Neuro Terapii, ktoré hľadáte?
Napíšte nám a my Vám radi odpovieme!

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii