Patentovaná Neuro Terapia pomáha pri

SVALOVÁ A REFLEXNÁ DYSTROFIA

Sudekov syndróm, nazývaný tiež reflexná dystrofia je známy pri lokálnom vybočení látkovej výmeny  za mimoriadneho  spolupôsobenia  neurónových štruktúr v oblasti horných alebo dolných  končatín a je spúšťaná rôznymi príčinami akou sú trauma alebo operácia.

Liečba stochastickou rezonanciou je schopná pozitívne zasiahnuť známymi  mechanizmami pôsobenia ako aktiváciou a zosilnenou distribúciou neurotropných substancií, ako aj reaktiváciou neurónových sietí.

Podľa stavu zasiahnutých končatín sa môže uskutočniť čiastočné alebo plné zaťaženie. Pri zasiahnutí rúk môžu byť podporené na plochách.

Liečba stochastickou rezonanciou sa uskutočňuje najprv ľahkým trasením 3-krát do týždňa počas  6 týždňov.

Pokračovanie liečby stochastickou rezonanciou sa uskutočňuje 1-krát týždenne počas ďalších 6 týždňov alebo dlhší čas.

Liečebný program „M. Sudeck“ môže byť individuálne prispôsobený osobnému stavu pacienta. Kombinácia levelu a stochastického hluku sa označuje ako trasenie. Na začiatku programu je prednastavené stredné trasenie. Toto sa môže aj počas priebehu programu individuálne prispôsobiť pacientovi.

Nastavenie trasu/trasenia sa uskutočňuje stlačením ikony  „ + “ alebo „ - “, čím sa momentálne nastavenie zakaždým zvýši alebo zníži o jeden stupeň. Pre voľbu sú k dispozícii nasledujúce úrovne:

„slabé“ je v podstate vhodné pre všetkých pacientov, aj pri  mnohonásobných chorobopisoch, napr. osteoporóze a neuropatii alebo ataxii atď. a/alebo u pacientov, ktorí sa nachádzajú telesne v slabom všeobecnom stave,

„ľahké“ je vhodné pre pacientov, u ktorých sa prejavujú silné symptómy a/alebo sú telesne podpriemernom všeobecnom stave,

„stredné“ je základné nastavenie pre pacientov s normálnym priebehom choroby a/alebo sa nachádzajúcich telesne v priemernom všeobecnom stave,

„silné“ je vhodné pre pacientov, ktorí dosiahli už dobré až veľmi dobré liečebné výsledky a/alebo sa nachádzajú telesne vo veľmi dobrom všeobecnom stave.

Opýtajte sa nás!

Nenašli ste všetky informácie o Neuro Terapii, ktoré hľadáte?
Napíšte nám a my Vám radi odpovieme!

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii