Spoznajte účinky Neuro Terapie na reálnych prípadoch.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

2019-05-29 09:21

 Stochastická rezonančná liečba sa nasadzuje u detí vo veku od cca 18 mesiacov, tiež u detí rôzneho veku a u dospelých, ktorí už predtým boli našimi dlhoročnými pacientmi. U všetkých pacientov sa zistilo zlepšenie.

2019-05-29 09:21
2019-05-16 08:54

Psychomotorický vývoj chlapca bol od začiatku narušený. Až do piateho roku života bola uňho pozorovaná slinavosť a spomalený vývoj rečového aparátu (nedoslýchavosť bola vylúčená). 

2019-05-16 08:54
2019-04-18 08:59

Nedostatočne vyvinutý rečový aparát a ojedinelé febrilné kŕče. Neurologické vyšetrenia ukázali znížený svalový tonus s hĺbkovými reflexmi ako aj poškodenú motoriku v oblasti koordinácie zrakového a pohybového aparátu, najmä veľkej motoriky.

2019-04-18 08:59
2019-02-21 10:23

Od začiatku bol pacient vývinovo zabrzdený, začal chodiť až ako 16-mesačný a ako  15-mesačný formulovať slová. Neurologické ošetrenie nasledovalo u chlapca vo veku  7,5 roka, pričom sa zistili drobné  rečové chyby, relatívne aktívne hĺbkové reflexy v končatinách bez náznaku fokálneho poškodenia  ZNS ako aj  hypokinéza.

2019-02-21 10:23
2019-01-19 09:39

Hypofunkcia štítnej žľazy s potrebou suplementácie. Od svojho tretieho roka bol chlapec komplexne rehabilitovaný a robil pomalé pokroky vo všetkých oblastiach vývoja.

2019-01-19 09:39
2019-01-17 09:39

Aj oni podstúpili klasickú liečbu, pričom niektoré deti boli pre sprievodné poruchy a deficity dodatočne v psychologickej, pedagogickej a logopedickej starostlivosti.

2019-01-17 09:39
2019-01-15 09:39

Klasická rehabilitácia bola u dieťaťa pre poruchy vo svalovej bilancii a podstatne zaťaženej perinatílnej anamnéze nasadená v šiestom mesiaci jeho života. Pozorovali sme systematické pokroky v motorike.

2019-01-15 09:39
2019-01-14 06:36

Doprevádzaná zabrzdením všetkých vývojových oblastí a výraznou psychomotorickou popudlivosťou. V druhom roku života začalo ošetrovanie so široko rozsiahlou rehabilitáciou v Piła-centre. 

2019-01-14 06:36
2019-01-13 06:42

Od raných mesiacov života boli pozorované poruchy vo svalovej bilacii a bola nasadená klasická rehabilitácia s celkom dobrými výsledkami. Dodatočne bol dievčaťu vpichnutý od jeho piateho roka života niekoľkokrát botulinustoxin do oboch svalov lýtka. 

2019-01-13 06:42
2019-01-12 06:50

Neurologické vyšetrenie ukázalo nepatrnú ľavostrannú extrapyramidálnu parézu, najsilnejšie viditeľnú na hornej ľavej končatine. Ďalšie vyšetrenia vykazovali  hypointensívne ložisko v pravom hrbolci vo forme postapoplektickej dutiny. 

2019-01-12 06:50
2019-01-11 06:53

Tretiu skupinu tvorili deti, pri ktorých viedla stochastická rezonančná liečba k podstatným, často neočakávaným výsledkom.

2019-01-11 06:53
2019-01-10 06:56

Poznačený veľkou psychomotorickou predráždenosťou s tendenciou k agresii, s početnými stereotypiami, sluchovou precitlivenosťou a mohutne narušeným duševným vývojom. Pri každej návšteve lekára bol pacient nepokojný, plakal, zlostil sa a občas mal aj tendenciu k agresii. 

2019-01-10 06:56
2019-01-09 07:00

Od štvrtého mesiaca života bol pacient neurologicky ošetrovaný pre zaťaženú perinatálnu anamnézu (vnútromaternicový nedostatok kyslíka a poruchy dýchania). Bola nasadená preventívna rehabilitácia a tým bol pozorovaný vývoj bez podstatných odchýlok.

2019-01-09 07:00
2019-01-08 07:03

Hovorí veľmi nezrozumiteľne, hlavne jednotlivými slovami. Od druhého roka života je v neurologickom ošetrení. 

2019-01-08 07:03
2019-01-07 07:06

Perinatálna anamnéza bola zaťažená akútnym nedostatkom kyslíka a vrodenou chybou močového aparátu. Motorika pacienta nepreukazovala žiadne signifikantné odchýlky.

2019-01-07 07:06
2019-01-06 07:09

Stochastickú rezonančnú terapiu som aplikoval v časovom rozsahu 6 týždňov na štyroch postihnutých deťoch. O každé dieťa bolo popri tom komplexne postarané pedagogicky a psychoterapeuticky. Procedúry so SRT nasledovali u každého dieťaťa dva týždne každodenne a následne ďalší mesiac dvakrát do týždňa.

2019-01-06 07:09
2019-01-05 07:15

Keďže sa nachádza Zeptor v škole, ktorá je pričlenená k nášmu centru, používa sa najmä deťmi, ktoré sú postihnuté detskou obrnou   (cerebrálna paréza). Po prvom ošetrení preukazovali deti vždy veľkú eufóriu, pretože subjektívne pociťujú hneď pozitívny účinok.

2019-01-05 07:15
2019-01-04 07:19

Naše skúsenosti sa vzťahujú na aplikačný čas jedného roka. Väčšina pacientov sú deti rôzneho veku.

2019-01-04 07:19
© 2022 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii