Čo lieči Neuro Terapia?

MOZGOVÁ MŔTVICA

Popri následkoch pre kvalitu života kvôli zredukovaným schopnostiam chôdze, narušenej regulácii rovnováhy a z toho rezultujúcich obmedzeniach mobility sťažujú parézy tiež realizáciu rehabilitačných programov. Muskulárne aktivácie sú centrálnou charakteristikou účinných motorických tréningových dráždení. Parézy zabraňujú svojvoľné muskulárne aktivácie alebo ich silno obmedzujú.  Ako následok nastúpia v krátkom čase v periférnom ako aj centrálnom nervovom systéme neurodegeneratívne procesy. Liečba stochastickou rezonanciou zaobchádza s problémom  svojvoľných aktivačných porúch. Dráždením rôznych recepčných systémov sa vyvolajú reflektórne svalové aktivácie. Toto vedie v ďalšom kroku k tréningu nervových bunkových spojení nezávislých od svojvoľnej motoriky.

Iniciačná liečba stochastickou rezonanciou nasleduje podľa možnosti 3 -5krát týždenne v prvých 2 týždňoch, potom 2 – 3krát týždenne ďalších  6 týždňov so stúpajúcim trasením. Po tomto čase pokračuje  ako udržiavacia liečba stochastickou rezonanciou 1krát týždenne.

 Tento liečebný program „Mŕtvica“ sa môže individuálne prispôsobiť osobnému stavu pacienta. Kombinácia levelu a stochastického hluku sa označuje ako trasenie. Na začiatku programu je prednastavené stredné trasenie. Tento sa môže aj počas priebehu programu individuálne prispôsobiť pacientovi.

Nastavenie trasu/trasenia sa uskutočňuje stlačením ikony  „ + “ alebo „ - “, čím sa momentálne nastavenie zakaždým zvýši alebo zníži o jeden stupeň. Pre voľbu sú k dispozícii nasledujúce úrovne:

„slabé“ je v podstate vhodné pre všetkých pacientov, aj pri  mnohonásobných chorobopisoch, napr. osteoporóze a neuropatii alebo ataxii atď. a/alebo u pacientov, ktorí sa nachádzajú telesne v slabom všeobecnom stave,

„ľahké“ je vhodné pre pacientov, u ktorých sa prejavujú silné symptómy a/alebo sú telesne podpriemernom všeobecnom stave,

„stredné“ je základné nastavenie pre pacientov s normálnym priebehom choroby a/alebo sa nachádzajúcich telesne v priemernom všeobecnom stave,

„silné“ je vhodné pre pacientov, ktorí dosiahli už dobré až veľmi dobré liečebné výsledky a/alebo sa nachádzajú telesne vo veľmi dobrom všeobecnom stave.

Opýtajte sa nás!

Nenašli ste všetky informácie o Neuro Terapii, ktoré hľadáte?
Napíšte nám a my Vám radi odpovieme!

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii