Čo lieči Neuro Terapia?

KĹBNE NÁHRADY

Liečba stochastickou rezonanciou je podstatnou súčasťou celkovej terapie, ktorú určuje ošetrujúci lekár, ktorá zahŕňa aj opatrenia proti častým sprievodným ochoreniam, ako sú svalové atrofie podmienené inaktivitou v kmeňovej oblasti.

Liečba stochastickou rezonanciou účinkuje podnetmi činnosti osteoblastov. Zároveň dochádza k výstavbe svalov kmeňovej muskulatúry, čo vedie k zlepšenej situácii držania chrbtice, zastavuje ďalšie degeneratívne procesy. Pozitívny účinok liečby stochastickou rezonanciou sa prejavuje zlepšením muskulárnej situácie (redukcia porúch svalovým napätím). Zlepšená hustota kostí sa dá prirodzene verifikovať až po dobe cca. 6 až 12 mesiacov technickým meraním.

Aplikácia liečby stochastickou rezonanciou sa uskutočňuje ideálne 2 – 3krát týždenne.

Aplikácia by mala začínať najprv najnižším trasením (slabé). Podľa telesnej kondície a dennej formy ako aj  výraznosti osteoporózy sa má trasenie do tej miery stupňovať, kým rovnovážna reakcia pacienta nie je  výrazne vnímaná na lopatkách a jeho poloha hlavy sa môže udržať v pokoji v rôznych pozíciách.

Nastavenie trasu/trasenia sa uskutočňuje stlačením ikony  „ + “ alebo „ - “, čím sa momentálne nastavenie trasenia zakaždým zvýši, alebo zníži o jeden stupeň. Pre voľbu sú k dispozícii nasledujúce úrovne:

 „slabé“ v podstate vhodné pre všetkých pacientov, aj pri  mnohonásobných chorobopisoch, napr. osteoporóze a neuropatii alebo ataxii atď. a/alebo u pacientov, ktorí sa nachádzajú telesne v slabom všeobecnom stave

 „ľahké“ je vhodné pre pacientov, u ktorých sa prejavujú silné symptómy a/alebo sú telesne v podpriemernom všeobecnom stave

, „stredné“ základné nastavenie pre pacientov s normálnym priebehom choroby a/alebo sa nachádzajú telesne v priemernom všeobecnom stave

 „silné“ je vhodné pre pacientov, ktorí dosiahli už dobré až veľmi dobré liečebné výsledky a/alebo sa nachádzajú telesne vo veľmi dobrom všeobecnom stave.

Röntgenové snímky chrbtice ako aj meranie hustoty kostí sú predpokladom pre stochastickú rezonanciu, aby mohli byť vylúčené choroby (osteoporotické zlomeniny, malígne procesy). Tu by bola stochastická rezonančná terapia kontraindikovaná.

Pacient nemá pociťovať v podstate žiadne bolesti, tieto sa nesmú vyskytnúť ako reakcia ani hodiny a dni po aplikácii. Ak by sa takýto prípad vyskytol, musí  sa pri ďalšej aplikácii zohľadniť kratší čas procedúry alebo nižší stupeň trasenia.

Opýtajte sa nás!

Nenašli ste všetky informácie o Neuro Terapii, ktoré hľadáte?
Napíšte nám a my Vám radi odpovieme!

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii