Chlapec, 12 rokov a 7 mesiacov, problémy v škole pre organické poškodenie centrálneho nervového systému

 Chlapec vo veku 12 rokov a  7 mesiacov s problémami v škole pre organické poškodenie centrálneho nervového systému, s predráždenou psychomotorikou a psychosociálnymi dysfunkciami. Psychomotorický vývoj chlapca bol od začiatku narušený. Až do piateho roku života bola uňho pozorovaná slinavosť a spomalený vývoj rečového aparátu (nedoslýchavosť bola vylúčená). Okrem toho bol chlapec podráždený, mal tendenciu k agresii a zriedka hľadal očný kontakt. Pri neurologických vyšetreniach ako  KT- a NMR- tomografia lebky sa zistila  trámová agnézia ako aj masívne zväčšené  rohy zadnej časti bočnej komory mozgu a tretej komory. Naviac ukázalo vyšetrenie  EEG nepatrné zmeny vo frontotemporálnej oblasti.

Pri neurologických vyšetreniach  bol pozorovaný u chlapca od začiatku zmenšený svalový tonus s dosť aktívnymi hĺbkovými reflexmi vo všetkých štyroch končatinách, problémy s alternujúcimi pohybmi, nekoordinovanou motorikou ako aj deficitné (malá precíznosť a grafomotorika) manuálne schopnosti. Chlapec bol od svojho druhého roku v psychologickej a od tretieho roku v logopedickej a rehabilitačnej starostlivosti.

 V priebehu niekoľkých rokov sa dalo pozorovať zlepšenie vnímania a koncentrácie ako aj emočnej zrelosti, pričom nasledoval intelektuálny vývoj chlapca  normatívne, aj keď nie rovnomerne. Pre pretrvávajúcu slabú koncentračnú schopnosť, deficitné manuálne schopnosti a všeobecnú nekoordinovanosť bola chlapcovi nasadená vo veku 11 rokov  3 mesiacov stochastická rezonančná liečba. Už počas terapie mohlo byť zistené zlepšenie koordinácie, najmä v oblasti veľkej motoriky. Na konci terapie  (upevňovacia fáza) mohol chlapec samostatne jazdiť na veľkom dvojkolesovom bicykli, kým predtým sa bicykloval len na rehabilitačnom bicykli, pretože pre problémy s rovnováhou bol dvojkolesový bicykel nevhodný.  Naviac sa zlepšila jeho schopnosť koncentrácie, čo sa dalo pozorovať najmä na školskom vyučovaní.

Po cca jednom roku prestávky sa chlapec liečil stochastickou rezonanciou a v škole dodatočne metódou biofeedback.

 

Ísť späť

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii