Stochastická rezonančná terapia u detí s neurodegeneratívnymi dysfunkciami v Centre pre neurogenetickú diagnostiku a rehabilitáciu v Piłe.

 Stochastická rezonančná liečba sa nasadzuje u detí vo veku od cca 18 mesiacov, tiež u detí rôzneho veku a u dospelých, ktorí už predtým boli našimi dlhoročnými pacientmi. U všetkých pacientov sa zistilo zlepšenie. U niektorých už na začiatku terapie  sme pozorovali výrazne zlepšenie funkcionality, zatiaľ čo u iných nastúpili terapeutické efekty až po opakovanom nasadení liečby. Toto treba odvodzovať z individuálneho účinkového potenciálu a závisí od dysfunkcie u jednotlivého dieťaťa.

Vo väčšine prípadov nechávajú sa deti, aj tie najmenšie, radi liečiť. Len v málo prípadoch museli rodičia počas prvých terapeutických jednotiek deti posmeľovať, aby prekonali strach z prístroja. Premena tréningu na hru,  pri ktorej terapeut predstavoval prístroj ako vlak alebo hojdacieho koníka, vzbudilo u malých pacientov spravidla veľký záujem, ktorý bol väčší než strach a to umožnilo začať bez ťažkostí s terapiou. Ojedinele sa vyskytlo, že niektoré deti, najmä tie s autistickými léziami, po viacerých tréningových jednotkách "rebelovali" a niektoré sme museli niekedy, ak sa dieťa nenechalo v žiadnom prípade prehovoriť, vynechať z tréningu na jeden deň.

Terapeutické efekty vo vybraných skupinách pacientov:

Prvú skupinu pacientov tvorili deti s rôzne podmienenou deficitnou motorikou. U všetkých pacientov bola nasadená predtým klasická rehabilitácia, no predsa sa nedala ich svalová aktivačná schopnosť ako precíznosť, plynulé a alternujúce pohyby  a tým aj všeobecné zlepšenie pohybového aparátu  od určitej hranice viac optimalizovať. Z tohto dôvodu bol zaznamenaný pri niektorých malých pacientoch oproti skupine zdravých rovesníkov výrazný deficit motoriky  a dodatočne bola zavedená stochastická rezonančná liečba. Efekty boli viditeľné rýchlo ako pre nás tak, aj pre rodičov, učiteľov a terapeutov, ktoré sa o tieto deti starali.

Ísť späť

© 2021 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii