Patentovaná Neuro Terapia pomáha pri

DEPRESIA

Pacienti s depresiami často trpia bolestivou svalovou disbalanciou. Terapia zlepšuje chôdzu, rovnováhu a istotu pohybu a vytvára tak predpoklad pre viac psychosociálnych kontaktov.

U depresií, ktoré sú spôsobené vďaka poruche uvoľňovaniu dopamínu, pôsobí stochastické randomizované dráždenie veľmi dobre, pretože sú aktivované oblasti mozgu. Neurobiologické spôsobuje terapia stimuláciu kortikálnych a podkôrnych oblastí, ktoré hrajú hlavnú úlohu pre motiváciu a motorickú výučbu.

Účinky terapie: 

  • Zlepšenie motivácie, uvedomenie si tela a istoty pohybu.
  • Optimalizácia interakcie kortikálnych kontrolných mechanizmov a systémov hodnotenia.
  • Môžu vzniknúť nové fyziologické vzory správania.
  • Prielom psychomotorické zostupnej špirály.

Liečba stochastickou rezonanciou sa môže uskutočniť popri medikamentóznom ošetrení a psychoterapii.

 Liečba stochastickou rezonanciou ovplyvňuje dvojitý efekt strategickým bodom na pohybovom aparáte na jednej strane, ako aj aktiváciou neurotropných faktorov na strane druhej. Ako je známe, trpia depresívni pacienti často bolestivou svalovou dysbalanciou.

 Ak sa očakáva retrográdna depresívna náladová situácia už pár minút po liečbe stochastickou rezonanciou a počas priebehu jedného intervalu ošetrenia,  dá sa očakávať trvalé zlepšenie.

Liečba stochastickou rezonanciou nasleduje 3krát týždenne počas 6 týždňov.

Začíname stredným trasením.

Podľa telesného stavu (vek, váha, kondícia a denná forma)  môžeme variovať do takej miery, kým sa pacient nenachádza v príjemnej oblasti.

Pokračovanie liečby stochastickou rezonanciou sa uskutočňuje 1krát týždenne počas ďalších 6 týždňov.

 Musí sa dodržiavať základná terapia, ktorú predpísal lekár.

Terapeutický program „Depresia“ sa môže individuálne prispôsobiť osobnému stavu pacienta. Kombinácia levelu a stochastického šumu/hluku sa označuje ako trasenie (Trim). Na začiatku programu je prednastavené stredné trasenie. Toto sa môže prispôsobiť aj počas priebehu programu individuálne pacientovi.

Nastavenie trasu/trasenia sa uskutočňuje stlačením ikony  „ + “ alebo „ - “, čím sa momentálne nastavenie trasenia zakaždým zvýši alebo zníži o jeden stupeň. Pre voľbu sú k dispozícii nasledujúce úrovne:

„slabé“ je v podstate vhodné pre všetkých pacientov, aj pri  mnohonásobných chorobopisoch, napr. osteoporóze a neuropatii alebo ataxii atď. a/alebo u pacientov, ktorí sa nachádzajú telesne v slabom všeobecnom stave,

„ľahké“ je vhodné pre pacientov, u ktorých sa prejavujú silné symptómy a/alebo sú telesne v podpriemernom všeobecnom stave,

„stredné“ je základné nastavenie pre pacientov s normálnym priebehom choroby a/alebo sa nachádzajúcich telesne v priemernom všeobecnom stave,

„silné“ je vhodné pre pacientov, ktorí dosiahli už dobré až veľmi dobré liečebné výsledky a/alebo sa nachádzajú telesne vo veľmi dobrom všeobecnom stave.

Opýtajte sa nás!

Nenašli ste všetky informácie o Neuro Terapii, ktoré hľadáte?
Napíšte nám a my Vám radi odpovieme!

© 2022 Všetky práva vyhradené pre Medikocentrum s.r.o.
Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Medikocentrum s.r.o.. Viac informácii